Nominatie UNESCO Werelderfgoed

Verhalen

Ons unieke erfgoed

De Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie verloren hun militaire functie. Maar de hoofdkenmerken: het strategische landschap, het watermanagementsysteem en de militaire werken van de Hollandse Waterlinies bleven grotendeels in stand. Hierdoor genieten we nu nog van het bijzondere cultuurhistorische landschap van deze Nederlandse waterlinies.

In dit verhaal voor gidsen staat de belangrijkste informatie over de hoofdkenmerken die de Hollandse Waterlinies uniek maken.

Download verhaal voor gidsen (docx)

Handleiding voor rondleiders

Vrijwilligers zijn hét gezicht van de Hollandse Waterlinies en staan als ambassadeurs als het ware in de publieke ‘frontlinie’. Daarom is, met input van vrijwilligers en ondernemers, een handleiding voor gidsen gemaakt.

Zowel voor ervaren als nieuwe gidsen van de Waterlinie en de Stelling biedt dit document inspiratie om aan heel de wereld te kunnen laten zien hoe fantastisch ons erfgoed is. Het geeft handvatten om de kennis, kunde en passie in te zetten voor een optimale bezoekerservaring.

De handvaten die dit document biedt zijn niet dwingend. Ze zijn toe te passen naar eigen inzicht en helpen om het verhaal van het eigen fort te vervlechten met de bredere context van de Hollandse Waterlinies. Zo kunnen we samen een eenduidig verhaal over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam naar buiten brengen, naast al die fantastische verhalen die ieder fort herbergt!

Download handleiding voor rondleiders (docx)