Verhalen

Ons unieke erfgoed

De Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie verloren hun militaire functie. Maar de hoofdkenmerken: het strategische landschap, het watermanagementsysteem en de militaire werken van de Hollandse Waterlinies bleven grotendeels in stand. Hierdoor genieten we nu nog van het bijzondere cultuurhistorische landschap van deze Nederlandse waterlinies.

In dit verhaal voor gidsen staat de belangrijkste informatie over de hoofdkenmerken die de Hollandse Waterlinies uniek maken.

Download verhaal voor gidsen (docx)