Logo’s

Diverse logo’s in verschillende bestandsformaten om te gebruiken in communicatie-uitingen.

Hollandse Waterlinies UNESCO Werelderfgoed

Op 26 juli 2021 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegevoegd aan het bestaande Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Samen zijn ze nu de Hollandse Waterlinies.

Deze gezamenlijkheid willen we graag samen met jullie onder de aandacht brengen bij het publiek. Dat doen we door een nieuwe gezamenlijke huisstijl en een nieuw logo.

Op je eigen producten kan je het Hollandse Waterlinies logo plaatsen om zo te laten zien dat je onderdeel bent van het grotere geheel.

Huisstijlhandboek en huisstijlelementen
Wil je producten maken die echt aansluiten bij de nieuwe huisstijl? Gebruik dan het huisstijlhandboek. In dit huisstijlhandboek 1.0 staat de basis van de nieuwe huisstijl. De huisstijl is nog volop in ontwikkeling, dus hou deze pagina in de gaten. Binnenkort zijn hier ook verschillende toepassingen van de huisstijl te vinden.

Oude en nieuwe stijl 
Het logo Hollandse Waterlinies en de nieuwe huisstijl zullen geleidelijk de logo’s en huisstijlen van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaan vervangen. Bij het maken van nieuwe producten willen we je daarom vragen om dit nieuwe logo en de nieuwe huisstijl te gaan gebruiken.

Vragen of twijfel? 
Heb je vragen of twijfel je over het juiste gebruik van het logo, neem dan contact op met het sitebureau: Kirke Mulders, Coördinator Uitdragen Hollandse Waterlinies, kirke.mulders@provincie-utrecht.nl of 06-51796490.

Richtlijnen gebruik UNESCO logo

Naast het Hollandse Waterlinies logo met de toevoeging UNESCO Werelderfgoed, is er ook nog het internationale UNESCO logo. Dit logo is net vernieuwd. UNESCO wil graag dat dit logo gebruikt wordt bij alle UNESCO Werelderfgoederen maar wel onder strikte voorwaarden.

Ten eerste vinden wij het belangrijk dat we gezamenlijk het verhaal van de Hollandse Waterlinies uitdragen en dat elke locaties naast het uitdragen van het eigen verhaal en merk ook bijdraagt aan het uitdragen van de Hollandse Waterlinies.

Ook wij vinden het belangrijk dat op alle verschillende locaties van de Hollandse Waterlinies met trots wordt uitgedragen dat het UNESCO Werelderfgoed is. En dat we zo ook bijdragen aan de bekendheid van UNESCO Werelderfgoed. Dat kan door het gebruiken van het Hollandse Waterlinies logo en daarnaast kan ook nog gebruik gemaakt worden van het UNESCO logo. We leggen hieronder uit wanneer en waarop je het UNESCO logo mag gebruiken en ook wat niet mag.

Gebruiksinstructies

  • Het UNESCO logo moet altijd gebruikt worden in de buurt van het logo van de Hollandse Waterlinies. Wel moet duidelijk zijn dat het om twee losse logo’s gaat. Dat kan door ze duidelijk uit elkaar te plaatsen of door ze boven elkaar te plaatsen. Het mag nooit een samengesteld logo worden.

Combi met logo naast elkaar ziet er dan bv zo uit:

Combi met logo’s boven elkaar ziet er dan bv zo uit:

  • Het UNESCO logo mag op de manier zoals hierboven gebruikt worden in (digitale) communicatie-uitingen, zoals de eigen website en sociale media.
  • Het UNESCO logo mag ook gebruikt worden op informatieborden bij de ingang. Vanuit het sitebureau start in 2022 een project om bij alle locaties van de Hollandse Waterlinies uniforme informatieborden te plaatsen waarop het logo een plek zal krijgen.
  • Het UNESCO logo mag ook gebruikt worden op gratis promotie materiaal zoals flyers en brochures.
  •  Het UNESCO logo mag op geen enkele manier commercieel worden toegepast.

Vragen of twijfel?
Heb je vragen of twijfel je over het juiste gebruik van het logo, neem dan contact op met het sitebureau: Kirke Mulders, Coördinator Uitdragen Hollandse Waterlinies, kirke.mulders@provincie-utrecht.nl of 06-51796490.

 

Download

Alle logo's