Kaarten

Op 26 juli 2021 heeft het Werelderfgoedcomité de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegevoegd aan het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Vanaf dat moment vormen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam het UNESCO werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zijn erfgoed van wereldniveau. Ze zijn uniek en verdienen het om behouden te blijven voor volgende generaties. Militair-historisch zijn de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam één waterlinie

Er zijn verschillende kaarten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam in omloop. Ook is er een gezamenlijke kaart waar beide waterlinies op staan. Hieronder vind je de diverse kaarten die je kunt downloaden.