Nominatie UNESCO Werelderfgoed

Feiten en cijfers

Wist je dat:

Hollandse Waterlinies algemeen:

 • De hoofdverdedigingslijn van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie is samen meer dan 200 kilometer lang.
 • De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie behoren na toekenning van de Werelderfgoedstatus aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen tot de grootste militaire Werelderfgoedsites van de wereld, en staan dan in het rijtje met de Romeinse Limes en de Chinese Muur.
 • In 1672 is de Oude Hollandse Waterlinie, de voorloper van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, voor het eerst met succes gebruikt tegen de Fransen.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

 • De Nieuwe Hollandse Waterlinie beschermde het politieke en economische hart van Nederland: “Holland”
 • Onder Napoleon werden door genieofficier Cornelis Kraijenhoff in 1811 de eerste plannen gemaakt voor een verdedigingslinie gebaseerd op inundaties van Naarden tot Gorinchem.
 • In 1815 werd begonnen met de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • De Nieuwe Hollandse Waterlinie is 85 km lang
 • De Nieuwe Hollandse Waterlinie bevatte 45 forten, 6 vestingen, 2 kastelen, ca. 100 sluizen, 650 schuilplaatsen en ca. 85 kazematten.
 • Het inundatiegebied omvat 50.000 hectare, dat over het gehele gebied ongeveer 40 centimeter onder water kon worden gezet.
 • De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste rijksmonument van Nederland.
 • Over de gehele Nieuwe Hollandse Waterlinie waren ten tijde van een mobilisatie permanent 12.000 man gelegerd, tijdens oorlogsdreiging zelfs 33.000 tot 36.000.
 • De Nieuwe Hollandse Waterlinie zou nu omgerekend 50 miljard euro gekost hebben en is daarmee het duurste infrastructurele project in Nederland ooit.
 • De kazematten gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog konden wel 1,2 miljoen kilo wegen.

De Stelling van Amsterdam

 • De Stelling van Amsterdam was de laatste redplaats voor de koning en de regering: Het Nationaal Reduit.
 • Al in 1805 maakte genieofficier Cornelis Kraijenhoff het eerste plan voor een ringstelling rondom Amsterdam.
 • In 1880 werd gestart met de bouw van de Stelling van Amsterdam.
 • Sinds 1996 is de Stelling van Amsterdam UNESCO Werelderfgoed.
 • De Stelling van Amsterdam is 135 km lang
 • De Stelling telt 42 forten, 4 batterijen, 2 vestingsteden en een 1 kasteelvesting.
 • De Stelling van Amsterdam had tegenwoordig 470 miljoen euro gekost.
 • In oorlogstijd bemanden 10.000 manschappen de forten van de Stelling van Amsterdam.